Koncepce podpory malých a střední podnikatelů na období let 2014-2020 představující zásadní strategický dokument pro oblast podnikání byla přijata usnesením vlády ČR č. 923 dne 12. prosince 2012. Kompletní text Koncepce MSP 2014+ i v anglickém jazyce je dosupný na https://www.mpo.cz/dokument119071.html.